Denise Senn   Preyenstr. 6  8623 Wetzikon   lerngrund@hotmail.com   079 717 92 46